Pojem vizualizace v oblasti počítačové grafiky představuje určitou formu komunikace, prezentace, či předání zprávy pomocí obrázků, schemat, diagramů a animací. Přitom je jedno jaká technika byla k jejímu vytvoření potřeba a důležitý je pouze výsledek a jeho vypovídací či sdělovací hodnota. Vizualizace je používaná pro odprezentování jak konkrétních, tak i abstraktních myšlenek či věcí.

Vizualizace díky rozvoji počítačové grafiky v dnešní době zažívá obrovský rozvoj a upevňuje své místo na poli komunikace a prezentace. Nachází uplatnění v mnoha odvětvích a neomezuje se pouze na technické oblasti. Lze ji nalézt ve školství, zdravotnictví, výrobě, vědních odvětvích atd. Vizualizace se dá dále rozdělit:

Podle její technologie:

Podle jejího určení:

Do budoucna lze předpokládat nárůst jejího významu a její další rozvoj na poli 3D grafiky.