3D architektonická vizualizace využívá prostorové 3D grafiky a všech výhod, které tato oblast grafické prezentace přináší:

  • názornost
  • kvalitu zobrazení
  • multifunkčnost
  • dostupnost
  • přesnost
  • přehlednost

Mnoho architektonických firem či studií si bez ní již nedovede představit svou činnost. Často si také zakládají vlastní oddělení, které se touto oblastí zabývá a má ji na starosti.

3D architektonická vizualizace zahrnuje vytvoření 3D modelu, který proporčně i rozměrově odpovídá skutečně zamýšlenému objektu. Po tvarové finalizaci přichází fáze aplikování materiálů, ze kterých budou jednotlivé jeho části vyrobeny (kamenné zdivo, cihly atd..). Takto připravené modely / scény se podle zadání nasvítí a dojde k výslednému vykreslení (renderování) do finálního obrázku.

Tyto vizualizace jsou velmi poptávané od stavebních a developerských firem, které je využívají pro prezentační či marketingové účely. Často se na jejich základě také prodávají stavby, které se teprve začínají stavět. S oblibou je také využívána pro různé urbanistické studie.

Výhodou 3D architektonické vizualizace je fakt, že jakmile máme již vytvořenou scénu s 3D modely, můžeme s ní dále pracovat, upravovat, vymýšlet úpravy a zlepšení, jiné tvarové varianty či změnu použitých materiálů. Slouží také pro další zpracování v architektonické animaci. Z hlediska budoucnosti je tento druh vizualizace velmi perspektivní.