Rendering interiérů využívá speciální renderovací algoritmy, které simulují a napodobují šíření světla tak jako je tomu ve skutečném světě. Tvorba interiérů je obecně jednodušší než exteriérové vizualizace co do komplexnosti scény. Odpadají problémy se složitým okolím a množstvím flóry čehož se využívá v možnosti detailnějšího promodelování jednotlivých objektů a tím i zvýšením vizuální kvality. Interiéry jsou oproti exteriérové vizualizaci náročnější na kvalitu nasvícení. Správné nasvícení interiéru je polovinou úspěchu a zlepšuje kvalitu a dobrý pocit pozorovatele.

Při svícení interiérů se používá řada technik. Mezi nejpoužívanější patří radiosita, svícení s pomocí odrazů fotonů, přímé GI svícení. S oblibou se také simuluje rozptyl světla na hranách.

Rendering interiéru často využívá pokročilejší materiály a také nastavení speciální rozmazané odrazivosti materiálů (tzv. glossy odrazy), které jednak simulují reliéfní nerovnosti, tvoří napohled dokonalé materiály a umocňují výsledný dojem ze scény. V dnešní době se již doporučuje inspirovat se co nejvíce realitou, což znamená použit odrazivosti u všech aplikovaných materiálů, neboť tak tomu ve skutečnosti je. Nesmíte zapomenout si kontrolovat intenzitu a rozmazaní odrazu na konkrétním povrchu. Často používané jsou také tzv. fresnel odrazy, které simulují efekt skutečného světa, kdy se míra odrazivosti materiálu liší v závislosti na úhlu pod kterým se na daný předmět díváme. Nejvíce je tento efekt viditelný například u průhledných skel, kdy při pohledu kolmo k nim vidíme skrz, ale jakmile se začneme dívat více se strany, zvyšuje se vizuální odrazivost.