Vychází z architektonické vizualizace. V současnosti má formu 3D architektonické vizualizace či kombinace 3D technik a reálného videa. Díky výpočetní náročnosti je dnes ještě stále považována za jistý nadstandard a výsadu větších studií. Klienti je mají rádi, neboť na rozdíl od statických obrázků je jednodušší udělat si představu, jak bude daný prostor či lokace pocitově působit a vypadat. Poskytují působivější a luxusnější formu prezentace.

Nejčastěji se vyhotovují:

- průchodové architektonické animace(tzv. walkthrough)
Jedná se o animaci z pohledu osoby, která stojí na zemi a prochází se v dané oblasti. Tato animace je často používaná u interiérových průchodů, ale není výjimkou při exteriérových vizualizacích. Podávají ucelenější představu o prostoru.

- průletové či přeletové architektonické animace (fly over)
Jedná se o animaci z ptačího / leteckého pohledu. Používá se u větších developerských projektů.


Podle použité techniky se pak tyto animace dají rozdělit na:

- plně 3D, kdy se veškeré objekty a okolí, včetně stromů, krajiny atd. vyhotoví bez výjimky z 3D modelů. Takováto animace je náročná na objem zpracovávaných dat.

- 3D s reálnou video scénou - vložení 3D modelů vizualizovaných objektů do předem natočeného videa z dané lokality. 3D objekty se následně s videem sjednotí pomocí techniky zvané camera tracking, která přenáší pohyb skutečné kamery do 3D prostředí. Při správném provedení pak objekty přesně sedí v pro ně určené oblasti ve videu. Je to oblíbená technika, která šetří čas s modelováním prostředí a působí velmi hodnověrně.