Pojem 3D tvorba by se dal vysvětlit jako koncový produkt 3D grafiky. Lze do něj zahrnout umělecká díla vytvořená v 3D grafických programech, architektonické vizualizace, exteriérové vizualizace, interiérové vizualizace, produktové vizualizace, umělecké vizualizace atd. Obecně se dá říct, že jakýkoliv výstup z 3D grafické aplikace lze nazvat 3D tvorbou.

Do procesu 3D tvorby vstupují a podílejí se na něm návrháři, designéři, 2D grafici, 3D grafici, umělci, konstruktéři. Výstupem pak je model, nebo obrázek či scéna splňující požadavky, které na něj/ni byly od začátku kladeny.

3D tvorba nalezla uplatnění snad ve všech oblastech lidského života a jen těžko se dnes ještě dá najít oblast, kde by nebyla potřeba ať už se jedná o samotnou vizualizaci nebo jen o tvorbu 3D modelu.