Architektonický interiér, jeho návrh, zpracování a vizualizace představuje v oblasti 3D grafiky samostatnou kategorii. Existují také studia, která se zaměřují a specializují pouze na tuto "disciplínu". Potřeba po architektonickém interiéru a jeho kvalitním provedení pramení z lidské přirozenosti a touhy bydlet v prostředí, kde se budeme cítit dobře. Proto také lidé vyhledávají služby architektonických firem a nechávají si u nich zpracovávat návrhy jejich budoucích obydlí. K tomuto účelu se využívá 3D grafiky a to konkrétně 3D grafických vizualizací, neboť umožňují vidět a ladit návrh ještě před jeho dokončením. Klienti si již na tuto službu rychle zvykli a dá se říci že ji dnes už v podstatě i vyžadují, že se stala standardem.

Architektonický interiér se obvykle navrhuje ve dvou částech:

V 1. části se s klientem probírají jeho představy a oblíbené barvy či materiály. Tyto poznatky pak zohledňují v následném návrhu. Výsledkem této částí bývá zpravidla jeden nebo více návrhů, které jsou předvedeny klientovi. Tímto krokem často první část končí.


Ve 2. části se zákazník vyjadřuje k návrhům, má možnost navrhovat změny a upřesňuje výslednou formu podle svých představ. Tato část končí finalizací návrhu interiéru podle zákazníkových představ a předáním nezbytných podkladů v předem dohodnuté formě (CD, vytištěné fotky, svázaná portfolia) a doporučení pro jeho dokončení.