Architektonická fotomontáž je často využívanou technikou hlavně u exteriérových architektonických vizualizací neboť poskytuje dosáhnout rychlejšího výsledku v poměru s tvorbou celé scény v 3D při současném zachování vysoké kvality výstupu.

Postup její tvorby zahrnuje nafocení místa, kde má zpracovávaný objekt být. Kvalita fotografie je důležitá a hraje zde velkou roli, proto se vyplatí jí věnovat dostatek pozornosti, vybrat správný úhel záběru, počkat na správné osvětlení atd. Často se také snímá celé okolí jako podklad pro reálné odrazy na objektu.

Dalším krokem je přizpůsobení perspektivy již hotového v 3D programu vymodelovaného objektu perspektivě fotografie - pro tento úkon se používá termín "Camera match". Konkrétněji jde o vybrání charakteristických bodů definujících perspektivu fotografie a 3D modelu a jejich sesazení s použitím metod deskriptivní geometrie.

Neméně důležitou částí je svícení a nastavení odrazů. Rozšířenou metodou je použití tzv. HDRI mapy, která v sobě uchovává světelné podmínky a je tedy vhodná jako mapa okolí pro zobrazení odrazů na objektu. Tato mapa se aplikuje na kulovou plochu umístěnou okolo objektu a vytváří kvalitní napodobení prostředí zachyceného na HDRI mapě - fotografii.

Po vyrenderování - výpočtu výsledného 3D obrázku objektu se obrázek složí v kompozičním programu s původní fotografií. Tímto způsobem vzniká dokonalá iluze reality. Díky tomu, že renderovaný objekt zaujímá pouze část fotky, je často velmi těžké rozeznat Architektonickou fotomontáž od skutečné fotografie architektury.