3D práce je obecný pojem seskupující pod sebou mnoho různých disciplín. Člověk vykonávající 3D práci je nejčastěji nazýván 3D grafikem nebo návrhářem. Pracovní činnost je vykonávána ve specializovaných 3D aplikacích. Jedná se o odvětví, které je náročné na technické vlastnosti člověka a také jeho představivost, jelikož se pracuje ve virtuální realitě. Jako v každé jiné práci i zde existuje specializace na určité oblasti.

Mezi ty hlavní patří:

  • 3D modelování
  • 3D texturování a materiály
  • 3D nasvětlování
  • 3D animovaní
  • tvorba speciálních efektů v 3D