Pojem počítačová vizualizace v sobě zahrnuje jak 2D vizualizaci tak i 3D vizualizaci, která v současnosti nabývá na růstu a převládá. Zdá se, že díky počítačové vizualizaci a grafice již nic není nemožné a limitujícím faktorem se začínají stávat hranice lidské fantazie.

2D vizualizace se zpracovává pomocí specializovaných kreslících či náčrtkových programů, přičemž převodním médiem do elektronické podoby stále zůstává obdoba pera a papíru - tzv. tablet, který nedělá nic jiné, než že přenáší tahy uživatele do elektronické podoby a tahů v kreslících programech.

3D vizualizace naopak využívá specializovaný 3D software ve kterém dochází k modelovaní ze základních geometrií a tvarů. Proces modelování je více technického rázu a je nutno dbát určitých pravidel. S vymodelovaným objektem se pak dále pracuje v podobě následné aplikace různých materiálů a osvětlení.

Oblast 2D a 3D vizualizace je hodně propojená, neboť 2D návrh (tedy také jistá forma vizualizace) slouží jako výchozí podklad pro vytvoření 3d vizualizace.
Díky rozvoji počítačové vizualizace došlo ke značnému posunu v možnostech vizuální prezentace firem a nápadů, zlepšení účinnosti marketingu.

S růstem nároků veřejnosti na kvalitu vizuální formy dochází zákonitě k nárůstu požadavků klientů a tím se i kvalitně zpracovaná a vypadající počítačová vizualizace stává naprosto nezbytnou věcí. Každá firma důsledně zvažuje její použití neboť má přímý vliv na efektivitu prezentace a reklamy.

Počítačová vizualizace je samozřejmě mnohem obsáhlejší pojem zahrnující téměř všechny obory a v našem běžném životě nachází uplatnění na mnoha místech. Nevěříte? Zapněte si televizi, otevřete noviny či časopis a přemýšlejte, co všechno je dnes vizualizované.