Jakou má použití 3D v architektonické vizualizaci výhodu oproti 2D? V první řadě již samotné slovo 3D napovídá, že se zde vyžívá 3D modelů. To znamená, že jakmile máme jednou 3D model vytvořený, lze jej dále využívat bez jakýchkoliv omezení. Špičkově nakreslený 2D návrh je určitě skvělá věc, ale co když klient řekne, že by rád změnil úhel pohledu, či viděl kousek více z levé strany? V případě 2D kresleného návrhu to bude znamenat nakreslení nového obrázku a další práci navíc. U 3D scény stačí pouze posunutí kamery a vyčkání na výpočet nového obrázku. Práce tedy je potřeba nepoměrně méně a i samotný čas i přes nutnost výpočtu je výrazně kratší. 3D modely zaručují zachování všech rozměrů a poměrů ve všech úhlech a pohledech.

Vytvoření 3D modelu trvá déle a stojí více finančních prostředků, ale několikanásobně se vrátí při následných pracích s modelem - změnách úhlů pohledů, druhů použitých materiálů, tvarů objektů atd. Jakmile je model jednou vytvořen, neexistuje žádna limitace počtem obrázků, jelikož ty sice stojí výpočetní čas, ale ne práci grafiků. 3D grafik pouze musí nastavit kamery a provést patřičné úpravy, které ale nejsou svým rozsahem s obvykle dlouhým časem nutným pro 2D vizualizaci souměřitelné. Pokud by přeci jen někdo chtěl raději kreslenou formu, dnešní 3D programy zvládají i reálnou stylizaci do 2D při zachování základních 3D atributů a tvarů.