3D návrh interiérů je činnost, která předchází samotnému zařizování či dokonce realizaci interiéru. Jeho hlavním cílem je pokud možno co nejnázornější formou přiblížit jak bude navržený interiér působit a vypadat. Efektivně zkracuje čas potřebný k návrhu interiéru. Návrh s využitím 3D vizualizační techniky je efektivní. V praxi to znamená, že vizuální forma je hotová ještě dříve, než se vůbec začne byt nebo dům stavět.

Návrh interiérů začíná konzultací s klientem a zjištěním jeho požadavků, věcí které má rád, oblíbených barev, materiálů, doplňků. Následně se v 3D aplikaci v měřítku podle technické dokumentace vyhotoví přesný 3D model interiéru se kterým se dále pracuje. V první fázi se řeší dispozice a návrh rozmístění základního nábytku. Následně se přidává barevné ladění, materiály a dekorace. Takto připravený interiér se nasvítí a nechají se vypočítat první verze návrhů.

Pokud je návrhář profesionál a ke své práci přistupuje svědomitě, se často stává že je klient při další schůzce návrhy tak nadšený, že už nechce žádné jiné a ladí se pouze drobnosti či detaily a práce se brzy uzavírá. V opačném případě klient poví, které části se mu nelíbí a zkonzultuje své pocity s návrhářem. Dojde ke změně návrhu a vypracování nového. Takto se postupuje do té doby, než je klient s návrhem spokojený. Výsledkem jsou pak obrázky či animace které si klient odnáší a započne se s realizací skutečného interiéru.

Tento druh návrhu má obrovské možnosti a to:

  • nemusí se čekat až se dokončí stavba - dá se řešit souběžně
  • vizualizace často poukáže na architektonické chyby dispozic interiéru, které je poté možné opravit.
  • poskytují velmi přesný náhled budoucího vzhledu interiéru.
  • slouží jako zdatný pomocník při cenových kalkulacích a volbě materiálů a hlavně, i ve vizualizované scéně je vše v měřítku.
  • nábytek vytvořený na míru se z 3D návrhu dá rozkreslit a rovnou zadat do výroby
  • 3D návrh interiéru v podobě 3D vizualizace představuje ty nejlepší podklady pro samotnou realizaci.