Oblast grafiky, která s rozvojem počítačové techniky zažívá velký nárůst popularity a dostává se do všech částí běžného života. Dříve bývala výsadou nadšenců a úzké komunity. Dnes díky jednoduchým 3D softwarům je dostupná i pro běžného uživatele. Stačí pochopit její základy a mít chuť učit se novým věcem.

Základem v 3D grafice jsou 3D modely. Mohou nabývat různých tvarů od základních geometrických těles (krychle, koule) až po složité technické modely (letadla, auta) či organické tvary (zvířata, lidské postavy). S modely se pracuje v tzv. 3D scéně, do které se přidávají různé druhy osvětlení a na modely je možné nanášet různé materiály. Taková scéna se pak počítačem přepočítá do výsledného obrázku .Je zde zachována možnost vrátit se zpět a zkusit jiný úhel pohledu, typ nasvícení či druh použitého materiálu. Tato vlastnost 3D grafiku přímo předurčuje pro použití ve všech oblastech, kde je potřeba něco měnit, navrhovat, zkoušet.

Díky této variabilitě a funkčnímu použití si našla 3D grafika cestu do mnoha oblastí a s oblibou se využívá v architektuře, stavebnictví, návrhářství, filmu, zpravodajství.

3D grafika se dá dokonce najít i v oblastech, kde bychom ji vůbec nečekali. Pro příklad lze uvést použití při ověřování pravdivosti výpovědí svědků na policii (vizualizace zorných úhlů).