3D design je zaměřený hlavně na formu vizuální prezentace a komunikace. Díky své srozumitelné podobě je často používaný a také zákazníky vyhledávaný. 3D grafický design klade důraz jednak na kvalitu návrhu, ale také na maximalizaci jeho vypovídací hodnoty. Ať je to díky kvalitní vizualizaci, či 3D animaci s naznačením funkčních charakteristik navrhovaného objektu.

Základním principem se 3D grafický design vůbec neliší od běžného procesu navrhování na papíře či v 2D programech. Hlavním rozdílem je fakt, že samotný proces tvoření je vykonáván ve specializovaných 3D aplikacích. Tyto aplikace lze rozdělit na 3D software pro přesný 3D design, které jsou svým prostředím velmi podobné CAD programům. Výstupy z nich lze pak rovnou převádět do výkresové formy vhodné pro další výrobu. Další kategorií jsou 3D aplikace, které jsou více umělecky založené a kladou důraz na vzhled a dojem. Jejich nevýhodou je pouze informativní účel a nutnost návrhy dále zpracovávat pro použití ve výrobě.

Oblast 3D designu je úzce spojena s 3D grafikou. Samotný designér často bývá i schopným 3D grafikem a naopak.