Hlavním cílem architektonické vizualizace je mít možnost v přehledné a názorné formě dokázat, že právě daná stavba či návrh je správné a v daných podmínkách nejlepší řešení. Při zpracování Architektonické vizualizace se používá pokročilých 3D vizualizačních technik a programů. Výjimečný důraz je zde kladen na světlo.

2D grafika byla v této oblasti po nástupu 3D grafiky odsunuta do prvotní návrhové a koncepetuální fáze, ze které následně je vytvářena 3D architektonická vizualizace.

Architektonický nápad je díky takovéto vizualizaci převeden do mnohem konkrétnější a uchopitelnější formy, které lze snadno porozumět. Architektonická vizualizace poskytuje možnost vidět hotovou stavbu ještě dříve než se začne s její realizací. Poměr nákladů na vizualizaci a její užitné hodnoty dané profesionálním zpracováním je jednoznačným argumentem pro její vyhotovení.

Architektonická vizualizace se používá nejen pro finální prezentační účely, ale často slouží i jako pomůcka pro architekta či designéra, neboť poskytuje zpětnou vazbu vzhledu a kvalitě projektu v procesu navrhování. Umožňuje provádět změny dispozic, tvarů, barev i materiálů téměř v reálném čase a přispívá tím ke zkvalitnění návrhu.

Už dávno minula doba tvorby lepenkových modelů, Architektonická vizualizace jí nahradila. Pokud se ale přeci jen někdo nerad s modely loučí, není nic jednoduššího než vzít výslednou scénu s návrhem a nechat ji vytisknout na 3D tiskárně. Výsledkem je pak model, který přesně v měřítku kopíruje výsledný návrh.

Současná architektonická vizualizace směřuje k fotorealistickým výstupům, které jsou k nerozeznání od skutečné fotografie.