Pro tvorbu vizualizace jsou potřebné příslušné podklady.
Obvykle jsou to takové, které definují tvarové, barevné, či jiné doplňkové charakteristiky zpracovávaných objektů.

Kvalitní dokumentace ovlivňuje mimo jiné i přesnost a dobu potřebnou pro vyhotovení vizualizace. Jedná se o důležité faktory, které mají zpětně vliv na spokojenost zákazníka, ale také cenu vizualizace. Dobře zpracované podklady šetří náš čas a my se zákazníkům odměníme nižší cenou. Vyplatí se tedy nepodceňovat jejich úlohu a věnovat jim pozornost.

Které to jsou? Záleží na druhu vizualizace, kterou si klient přeje zpracovat.
Především jsou to tyto:

Výkresy a technická dokumentace - Nejdůležitější a nejlepší druh podkladů, který přesně definuje rozměry a tvary.

Ideové kresby - velmi důležité při kreativní nebo umělecké vizualizaci především z části abstraktních děl, kdy není v počátku známá přesná podoba budoucího objektu, ale dojem z něho je nutné zachytit ve vizualizaci.

Náčrtky, skici - Vhodný doplněk k dokumentaci, především vhodný pro řešení různých detailů.

Fotografie - nezbytné při fotomontáži, vkládání vizualizovaných objektů do reálného pozadí.

Fyzické vzorky - především pro produktovou vizualizaci, nebo jako doplněk podkladů k objektům, které sice neexistují, ale jsou složeny z menších částí, které je možné jako vzorek poskytnout. Např. vizualizace lustru a jako fyzický vzorek poskytnutí jeho částí - přívěsků.

Forma předání se může lišit a vždy záleží na konkrétním projektu a domluvě. Běžně se však nejvíce používá zasílání elektronickou cestou, nebo poštou.