3D společnost je celek nebo skupina lidí, kteří se zaměřují na činnosti v oblasti 3D grafiky. Její hlavní částí je kolektiv 3D grafiků, kteří vykonávají jim přidělené práce. Každá taková společnost si buduje své portfolio do kterého se snaží získávat co nejlepší práce pro prezentaci. Toto portfolio je důležitým aspektem při následné komunikaci s potencionálním klientem, neboť obsahuje přehled předchozích prací a vypovídá o zdatnosti a technické kvalitě dané firmy. Výhodou 3d společnosti je zázemí to umožňuje získávat a zpracovávat náročnější zakázky, které by jednotlivec nebyl schopen včas dokončit.

3D společnosti se často specializují např. na architektonickou vizualizaci, produktovou vizualizaci, 3D animace, 3D design, speciální efekty.

S rozvojem 3D grafiky došlo i k nárůstu počtu těchto společností a je dobré umět si vybrat tu pravou. Určitě se vyplatí si důkladně projít portfolio a porovnat s konkurencí. Důležité je také dbát na profesionální přistup a formu komunikace s klientem.

Etablované společnosti mají obvykle velmi dobrou úroveň, produkují kvalitní práci a jen málo kdy během spolupráce vzniknou nějaké nepříjmné problémy ohledně plnění či zpracování zakázek.