Tento typ vizualizace vyžaduje kromě technické zdatnosti také nápad a osobní přístup samotného vizualizátora / 3D grafika. Nejde již jen o aplikaci naučených postupů, ale také o "vcítění" se do scény, zamyšlení se nad jejím významem či účelem. Výsledkem potom není jen pouhý obrázek, ale dílo, které diváka zaujme svou formou, barevností, nápadem či atmosférou. V případě exteriéru či interiéru spočívá kreativní vizualizace například v odlišném barevném ladění vyzdvihujícím kvalitu samotného návrhu. Zaujmout také může neobvyklý pohled kamery vybočující ze zaběhnutých standardů.

Obecně se dá říci, že jakékoliv výraznější odchýlení od běžně používaných výsledků a konvencí se dá považovat za kreativní. Je zde však nutno dávat pozor na výsledný efekt kterým dílo bude působit na zákazníka. Šokující námět sice pozornost zaujme, ale nemusí být vždy tou pravou volbou.

V dnešní době tento druh vizuální prezentace začíná čím dál více získávat na popularitě a žádanosti. Díky technickému pokroku začínají vizualizace vypadat k nerozeznání od skutečnosti a oko zákazníka je už dnes často znalé a náročné. Tento fakt způsobuje zvýšení zájmu a upoutání pohledu v případě, že vizualizace je zpracovaná z nějakou zajímavou, inovativní odchylkou či s nápadem, který jí odlišuje od zaběhnutého standardu.

Kreativní vizualizace je dražší a samozřejmě i náročnější na čas zhotovení. Zvýšené náklady na vizualizace se ale několikanásobně vrací ve výsledném efektu a schopnosti zaujmout / prodat. V budoucnu dojde k výrazné segmentaci pole vizualizátorů na běžné pracovníky a kreativce. Technické schopnosti budou mít obě skupiny podobné, ale přidaná hodnota uměleckého přístupu kreativců významně v homogením poli technické kvality vynikne.