V dnešní době snad již nejčastější forma, kterou je vizualizace poskytována. Jak již samotné slovo 3D napovídá, neomezuje se pouze na dvojdimenzionální prostor, ale představuje nám objekt, nebo scénu z mnoha úhlů, detailních pohledů či dokonce v animaci.

Základem 3D vizualizace je trojrozměrný model, lze jej používat neomezeně pro tvorbu dalších modelů, úpravy nebo barevné modifikace, aplikace reálných textur.

Majoritním atributem 3D vizualizace je její názorností - realistickou formou zobrazení - daná, velká vypovídací hodnota.

3D vizualizace nalezla po svém vzniku obrovské uplatnění ve všech oblastech, kde je potřeba prezentace či názorného zobrazení. Dokáže srozumitelně představit lidské nápady a vize, které by jinak nemohly spatřit světlo světa. Nepopíratelnou výhodou je také možnost prezentovat věci / produkty, které jsou technicky obtížně zobrazitelné (různé řezy atd.). Další podstatnou výhodou je prezentace objektů finančně náročných na výrobu, u kterých by se nevyplatilo zhotovení jejich fyzických modelů.

3D vizualizace dnes dosahuje takových technických, v tomto případě dojmových kvalit, na které je běžný člověk zvyklý ze svého života.

3D vizualizce je výborným prostředkem pro zachycení nové formy, či budoucího zobrazení dosud neexistujícího objektu či scény pro osoby s horší prostorovou představivostí.

Marketingové divize mnoha firem si bez 3D vizualizace dnes již nedokáží představit svou činnost a používají ji při své dennodenní pracovní činnosti.